Produse

Vă punem la dispoziție, la prețul de catalog al producătorului, o gamă diversă de aparate de măsură și control destinate măsurării presiunii și temperaturii, pe următoarele domenii de utilizare:

 • măsurarea presiunilor joase pe instalații cu arzătoare de gaz, pentru climatizare, ventilare, etc.
 • măsurarea de precizie a presiunii în laboratoare și instalații industriale din: chimie și petrochimie, exploatații petroliere, industria farmaceutică, industria hârtiei, industria alimentară, generatoare de putere, etc.;
 • măsurarea presiunii în instalațiile industriale, cu posibilitatea închiderii sau deschiderii circuitelor electrice la valorile prestabilite ale presiunii, sau cu posibilitatea transmiterii unui semnal electric (sau două) la distanță;
 • măsurarea nivelului sau debitului în instalațiile industriale, la echipamentele de vacuum, etc.;
 • măsurarea presiunii în instalații cu potențiale manifestări violente;
 • măsurarea presiunii pentru: fluide de foraj, produse petroliere, lapte de ciment, soluții de acid clorhidric, fluide care nu atacă cauciucul și oțelul, etc.;
 • măsurarea presiunii cu manometre cu separator de mediu pentru: industria chimică și petrochimică, industria alimentară, industria celulozei și hârtiei, puncte de tratare a apei, fluide vâscoase și/sau corozive, fluide cu temperaturi înalte, fluide cu tendințe de cristalizare sau polimerizare, fluide neomogene, puncte de măsurare greu accesibile;
 • măsurarea presiunii (cu manometre rezistente la vibrații) și a temperaturii în: instalații pneumatice, instalații hidraulice, pompe, compresoare, turbine, motoare industriale și năvale;
 • măsurarea locală a temperaturii în: motoare, compresoare, turbine, cazane, cuptoare, etc.;
 • măsurarea temperaturii și/sau a presiunii apei de răcire, a uleiului de ungere și a combustibilului pentru: motoarele locomotivelor Diesel Electrice, motoarele locomotivelor Diesel Hidraulice și motoarele auto;
 • măsurarea presiunii aerului din rezervoarel și cilindrii de frână al autocamioanelor, autobuzelor și troleibuzelor, din pneurile autoturismelor și autovehiculelor grele, etc.